Stichting Vive

Stichting Vive

“Il n’y a pas de problèmes, il n’y a que des solutions” – André Gide

Kansen voor vrouwen en meisjes, daar zet Vive zich voor in.

Vive gelooft in de empowerment van meisjes en vrouwen door kansen te bieden op het gebied van educatie en werk, dé voorwaarden om uit armoede te kunnen ontsnappen. Wij zijn actief in Burkina Faso en Mali en onze doelgroep bestaat uit meisjes en vrouwen uit de allerarmste milieus. Wij verstrekken schoolbeurzen aan leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs en microkredieten aan vrouwelijke ondernemers. Wanneer vrouwen meer kansen krijgen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt, verbetert hun situatie en dat werkt door naar hun kinderen, familie en de bredere gemeenschap.

Onderwijs en microkredieten

Onderwijs

Vive verstrekt jaarlijks meer dan 170 beurzen aan leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs. Één beurs kost 25 EUR per maand. In Burkina Faso gaan naar leerlingen naar lokale scholen waar ze op aanbeveling van de scholen zelf worden geselecteerd voor een Vive beurs. Vive volgt de leerlingen gedurende hun gehele schoolcarrière. Indien nodig biedt Vive huiswerkbegeleiding en examentraining aan. Leerlingen die hun eindexamen met een goed cijfer afronden, komen in aanmerking voor een studiebeurs van de overheid om een universitaire studie te volgen. Aan deze leerlingen biedt Vive een beurs aan voor levensonderhoud tijdens hun studie.

Stichting Vive heeft zeven scholen gebouwd in Burkina Faso, Mali en Ghana en financiert projecten die het leren stimuleren zoals MyBookBuddy (ter bevordering van het leesplezier) en de aanschaf van WakaWaka lampen om huiswerk te kunnen maken in de avond.

Soms helpt Vive ook door de (medische) kosten van de gezinnen van onze leerlingen te vergoeden. Zo hielp Vive bij de aanschaf van muskietennetten en medicatie tijdens in het malaria-seizoen. In uitzonderlijke gevallen helpt Vive gezinnen met de aanschaf van ontbijt zodat de leerlingen niet met een lege maag naar school hoeven gaan.

Op deze en andere manieren zorgt Vive dat niet alleen het schoolgeld wordt betaald, maar ook dat onze leerlingen de grootste kans van slagen hebben doordat ze bijles krijgen, goed eten en gezond blijven.

Microkredieten

Vive verstrekt in Burkina Faso microkredieten aan vrouweninitiatieven van maximaal 20 vrouwen. De financiering bedraagt 38 EUR per deelnemende vrouw. Vrouwen verenigen zich in ‘associations’ en dienen samen een plan in voor een commercieel project zoals het beheren van een permacultuur tuinderij of het maken en verkopen van lokale producten. De financieringen zijn kredieten die (deels) terugbetaald moeten worden. Vive verlangt altijd dat het initiatief zelf ook een deel financiert. Het doel van de financiering is kredietwaardig worden zodat de ‘association’ daarna een grotere lening kan afsluiten bij een bank. Vaak staat Vive voor de banklening garant.

Ontmoet twee van de meer dan 170 Vive leerlingen

Dit zijn Fatoumata en Mariam, twee Vive leerlingen in Bobo. Fatoumata is twaalf jaar oud. Later wil ze econoom worden en werken bij een grote organisatie zoals de Wereldbank, de Centrale Bank van West-Afrikaanse staten of het Internationaal Monetair Fonds. Mariam is negentien jaar oud. Mariam wil architect worden. Haar grote voorbeeld is Francis Kéré, de Burkinees-Duitse architect.

Maak kennis met de vrouwen ‘associations’

In Kodeni, een buitenwijk van Bobo Dioulasso, Burkina Faso, kiezen vrouwen voor traditioneel ondernemerschap. Ze maken zwarte zeep, indigo kleurstof, karitéboter en soubala (Afrikaanse maggi).

Onder leiding van mevrouw Toé zijn de vrouwen een permacultuur tuinderij gestart in een buitenwijk van Bobo. Vive steunde hen door de zonnepanelen en ventilatoren voor het drogen van hun gewassen te financieren.