ANBI

ANBI

ANBI

Stichting Vive is geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor kunnen particulieren en bedrijven gebruik maken van fiscale regelingen. Het belang dat Stichting Vive dient, is het versterken van de economische positie van meisjes en vrouwen in Burkina Faso en Mali.

De voornaamste voorwaarde voor het verkrijgen van ANBI status is dat minimaal 90% van de uitgaven moeten worden besteed aan de doelstelling van de stichting.

Het bestuur van Stichting Vive zet zich vrijwillig in en ontvangen geen vergoeding. Bij Vive worden 99% van de inkomsten van de stichting gebruikt ter versterking van de economische positie van meisjes en vrouwen in Burkina Faso en Mali.

Giften zijn aftrekbaar

  • In de privésfeer zijn giften fiscaal aftrekbaar indien het totaal van de giften gedaan in een jaar ligt tussen de 1 en 10 % van uw onzuiver inkomen. Het doen van giften moet u kunnen staven met schriftelijke bewijzen, zoals bank- en giroafschriften.
  • Periodieke schenkingen: het betreft hier schenkingen die u voor minimaal vijf jaar doet en die worden vastgelegd in een overeenkomst met Vive. Sinds januari 2014 kan deze 5-jaars overeenkomst zonder tussenkomst van de notaris worden afgesloten. De kosten van een 5-jaarsschenking zijn volledig fiscaal aftrekbaar. Dus bijzonder gunstig voor u en voor Vive, omdat u met minder kosten meer kunt schenken.
  • Voor bedrijven bedraagt de aftrekbaarheid van giften aan ideële instellingen maximaal 6% van de nettowinst in een jaar met een minimumbedrag.
  • U kunt in uw testament bepalen dat u een deel van uw nalatenschap of een legaat nalaat aan Vive. Dit kunt u het best regelen in samenspraak met een notaris.

Voor meer informatie

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/aftrek-en-kortingen/content/gift-aftrekken