ANBI

ANBI

Stichting Vive is geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor kunnen particulieren en bedrijven gebruik maken van fiscale regelingen. De voornaamste voorwaarde voor het verkrijgen van ANBI status is dat minimaal 90% van de uitgaven moeten worden besteed aan de doelstelling van de stichting.

Het bestuur van Stichting Vive zet zich vrijwillig in en ontvangt geen vergoeding. Bij Stichting Vive wordt 99% van de inkomende gelden gebruikt ter versterking van de economische positie van meisjes en vrouwen in Burkina Faso en Mali.

Giften zijn aftrekbaar

In de privésfeer zijn giften fiscaal aftrekbaar indien het totaal van de giften gedaan in een jaar ligt tussen de 1 en 10 % van uw onzuiver inkomen. Het doen van giften moet u kunnen staven met schriftelijke bewijzen, zoals bankafschriften.

Periodieke schenkingen: het betreft hier schenkingen die u voor minimaal vijf jaar doet en die worden vastgelegd in een overeenkomst met Vive. Sinds januari 2014 kan deze 5-jaars overeenkomst zonder tussenkomst van de notaris worden afgesloten. De kosten van een 5-jaarsschenking zijn volledig fiscaal aftrekbaar. Dus bijzonder gunstig voor u en voor Vive, omdat u met minder kosten meer kunt schenken.

Voor bedrijven bedraagt de aftrekbaarheid van giften aan ideële instellingen maximaal 6% van de nettowinst in een jaar met een minimumbedrag.

Via de rekenmodule ANBIgift kunt u gemakkelijk zien hoeveel een periodieke gift aan Stichting Vive u netto kost, na aftrek van eventuele belastingvoordelen.

U hebt een simpele overeenkomst nodig om beroep te kunnen doen op de belastingvoordelen van een periodieke gift. Om een door de Belastingdienst opgesteld en goedgekeurde overeenkomst te downloaden, klikt u hier: Overeenkomst Periodieke Gift

Stuur een scan van de ondertekende overeenkomst naar fondsen@stichtingvive.com of stuur een fysieke kopie naar:

Stichting Vive
tav Boris Bekkering
De Kempenaerstraat 68H
1051 CR AMSTERDAM

Nalaten

U kunt in uw testament bepalen dat u een deel van uw nalatenschap of een legaat nalaat aan Stichting Vive. Dit kunt u het beste regelen in samenspraak met een notaris maar laat het ons vooral weten dan kunnen wij u al bij leven bedanken.

Bedankt voor uw steun!

Voor meer informatie

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/aftrek-en-kortingen/content/gift-aftrekken